Dự án thiết kế Website "Nhạc cụ Tây Nguyên"
Tổng quan
04-07-2019
Nhạc cụ Tây Nguyên
Đã hoàn thành
Mô tả

Việc thiết kế một website bán nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên để có thể đáp ứng được những nhu cầu tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm liên quan đến nhạc cụ Tây Nguyên. Website sẽ giống như tấm danh thiếp của cửa hàng, giúp dễ dàng tạo nên một ấn tượng tốt cho khách hàng hơn khi tìm kiếm các sản phẩm liên quan. Website cũng là nơi cung cấp thông tin liên quan đến cửa hàng và doanh nghiệp như giới thiệu công ty, lịch sử hoạt động, các nhạc cụ đang kinh doanh…